För kandidater

Bifoga ditt CV och skicka till cv@eastrekrytering.se om du vill vara sökbar i vår kandidatbas.

EAST Rekrytering AB arbetar med övertygelsen att en lyckad rekrytering grundas lika mycket i förståelsen för kandidatens personliga målsättningar som i kundens krav och förväntningar. Vi garanterar dig som kandidat att vår rekryteringsprocess är både etisk och professionell samt att dina uppgifter kommer att hanteras strikt konfidentiellt. Genom att definiera och beskriva vårt tillvägagångssätt kan vi coacha dig genom hela processen. Vi kommer endast att presentera ditt CV för företag som exakt matchar dina individuella önskemål.

Att byta arbetsgivare kan vara både spännande och skrämmande. En rekrytering kan vara början på en lång relation och vi vet av erfarenhet att det första inledande mötet kan vara avgörande för resultatet. Genom att vända dig till EAST Rekrytering AB för att finna din nästa utmaning så ökar du dina chanser att komma i kontakt med Skandinaviens mest välrenommerade företag. Vi kommer att ge dig guidning och support, men ändå agera som en objektiv part i syfte att behålla din och våra kunders integritet genom hela processen.

  1. Du kommer i en första intervju med oss på EAST Rekrytering AB att få en kort beskrivning av vår kund samt den aktuella tjänsten. En del i processen är att samtliga kandidater får genomgå psykometriska tester och vårt mål är att vi ger återkoppling inom en timme efter genomfört test.
  2. Vi lägger stor vikt vid att ett ömsesidigt intresse finns och vi låter dig som är kandidat hos oss ta den tid du behöver innan vi går vidare till nästa steg.
  3. Presentation av din CV till vår kund sker. EAST Rekrytering AB genomför aldrig detta steg utan kandidatens medgivande.
  4. Intervju på plats hos kund (On-site intervju). Vi råder dig att vara väl förberedd med relevanta frågor.
  5. Vi fortsätter att vara länken mellan dig och vår kund. Använd oss till att skingra eventuella frågetecken eller låt oss framföra dina önskemål.
  6. En del av våra kunder kräver ett förfarande där två-tre intervjuer ingår, andra kan vara beredda att diskutera en anställning redan efter första intervjun. EAST Rekrytering AB garanterar dig en snabb och kontinuerlig återkoppling i varje steg av processen.
  7. Vi ber dig i detta steg att förbereda personliga referenser samt intyg/certifikat och betyg.
  8. Våra kunder lägger fram ett erbjudande till dig personligen.
  9. Vi rekommenderar dig att i lugn och ro fundera igenom erbjudandet. Det är viktigt att i detta läge inte ta några ogenomtänkta beslut.
  10. FIRA!

Vi på EAST Rekrytering vill noga understryka att ovanstående process är ett standardförfarande som vi har som målsättning att följa. Det händer dock att vi på kundens eller kandidatens begäran frångår denna process och lägger till eller tar bort ett eller flera steg.