För kunder

EAST Rekrytering AB:s största fokus är att leverera de bästa kandidaterna inom vårt väl definierade kunskapsområde. Vi tror att genom specialisering kan vi bygga trovärdighet gentemot den kategori av kandidater som kan tillföra mest värde till våra kunders verksamhet.

Vi arbetar alltid nära våra kunder för att tillsammans finna lösningen på Era speciella behov och för att få fram de bäst lämpade kandidaterna till ett bra pris och inom rimlig tid.

Det finns ett flertal skäl till att använda ett externt rekryteringsföretag till att finna kandidater med de rätta färdigheterna, kompetensen och kunskapen. Tre skäl är gemensamma för nästan alla rekryteringsuppdrag;

  • Tidseffektivt
  • Svårt att hitta specialistkunskap
  • Utvärdering av tredje part

På dagens arbetsmarknad är rekrytering en investering och de anställda blir en allt viktigare tillgång i företagen. För att bistå våra kunder med att hitta de rätta kandidaterna, säkerställa att kandidaterna uppfyller Era kompetenskrav samt minimera risken för en felinvestering så har vi utvecklat en rekryteringsprocess i 8 steg:

Analys: I ett initialt skede tar vi, tillsammans med våra kunder, fram en arbetsbeskrivning innehållande bedömningar av företagets kultur, uttalade policys, arbetsomgivning, arbetsmiljö samt gruppdynamik.

Profil: Vi definierar i denna fas färdigheter, kunskap & kompetens, akademisk nivå, bakgrund samt datum för start.

Search: För att tillgodose våra kunders specifika behov använder vi på EAST Rekrytering AB ett antal olika verktyg i vårt arbete t.ex. nätverk, annonsering och databaser.

Urval & Testning: En djupintervju kompletterat med psykometrisk testning hjälper oss att välja de mest lämpliga och kompetenta kandidaterna.

Presentation: I denna fas går vi på EAST Rekrytering AB, tillsammans med kund, igenom kandidaternas profil och beslutsunderlag från intervjun. Eventuella frågor besvaras och val av vilka kandidater som får gå vidare i processen görs.

On-site intervju: Vi försäkrar oss om att kandidaterna är väl förberedda. Ni kan ta detta tillfälle i akt att ge kandidaten en kort beskrivning av Era förväntningar och av tjänsten/rollen.

Referenser: Vi kontrollerar referenser och försäkrar oss om att alla intyg är i sin ordning.

Överenskommelse: Kandidat och blivande arbetsgivare.